ديار اشك
 

در دنيايد عشق اندر عقل وفهم

 

هست بيرون از بيان نقل و  وهم

 

عشق را هم عشق مي داند كه چيست

 

غير وي را درك وي در خود نيست

 

عشق سودايي است بي سود و زيان

 

عشق دريايي است بي كشتي روان

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱ دی ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)
زمستان

زمستون

زمستون تن عریون باغچه چون بیابون

دؤرختا با پای برهنه زیر بارون

نمی دونی تو که عاشق نبودی

چه سخته مرگ گل برای گلدون

گل و گلدون چه شبها نشستند بی بهانه

واسه هم قصه گفتند عاشقانه

چه تلخه چه تلخه باید تنها بمونه قلب گلدون

مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون

زمستون برای تو قشنگه پشت شیشه

بهاره زمستونها برای تو همیشه

تو مثل من زمستونی نداری

که باشه لحظه ی چشم انتظاری

گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون

گلهای کاغذی داری تو گلدون

تو عاشق نبودی ببینی تلخه روزهای جدائی

چه سخته چه سخته نشینم بی تو با چشمای گریون

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱ دی ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)
احمد شاملو

 

 چه دیار اسرار آمیزیست  دیار اشک

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)
خدايا

خدايا

 

من در كلبه ي فقيرانه ي خود

 

چيزي را دارم

 

 كه تو در عرش كبريايي خود نداري

 

من چون تويي دارم

 

و تو خودي نداري

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)
 

                        راز اول   عشق

 

راز عشق در تواضع است

 

اين صفت به هيچ وجه نشانه تظاهر نيست

 

بلكه نشان دهنده احساس وتفكري قوي است

 

ميان دو نفري كه يكديگر را دوست دارند

 

تواضع مانند جويباري آرامي است

 

كه چشمه محبت آنها را تازه

 

 و با طراوت نگه مي دارد

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)
راز عشق

                                     راز عشق

 

عشق يعني لحظه هاي التهاب

 

عشق يعني لحظه هاي ناب ناب

 

عشق يعني قطره ودريا شدن

 

عشق يعني ديده بر در دوختن

 

عشق يعني در فراقش سوختن

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)
بيا بنويسيم

بيا بنويسيم روی خاك رو درخت  رو پر پرنده  رو ابرا

بيا بنويسيم روی برگ  روی آب  توی دفتر موج  رو دريا

بيا بنويسيم كه خدا  ته قلب آينه س

مث شور فرياد يا نفس  تو حصار سينه س

با هميشه موندن وقتی كه هيچی موندنی نيست

اوج هر صدای عاشقه كه شكستنی نيست

با صدام ميام همه جا  تو رو می نويسم

روی آينه ی گريه هام  گونه های خيسم

ای كه معنی اسم تو آسمونه پاكه

ريشه ی صدا  نبض عشق  زير پوست خاكه

 بيا بنويسيم روی خاك رو درخت  رو پر پرنده  رو ابرا

بيا بنويسيم روی برگ  روی آب  توی دفتر موج  رو دريا

توی خواب خاك  ريشه ها  موسم شكفتن

هم صدای من  می خونن  وقت از تو گفتن

چشم بستمو  تو بيا  به سپيده واكن

با ترانه ی نفسات  باغچه رو صدا كن

با صدام ميام همه جا  تو رو می نويسم

روی آينه ی گريه هام گونه های خيسم

ای كه معنی اسم تو آسمونه پاكه

ريشه ی صدا  نبض عشق  زير پوست خاكه

 بيا بنويسيم روی خاك رو درخت  رو پر پرنده  رو ابرا

بيا بنويسيم روی برگ  روی آب  توی دفتر موج  رو دريا

با ترانه ی نفسات  من ترانه می گم

اسم تو مث يه غزل  عاشقانه می گم

بيا كه ديگه وقتشه  وقت برگشتنه

بوی پيرهنت كه بياد  لحظه ی ديدنه

با صدام ميام همه جا  تو رو می نويسم

روی آينه ی گريه هام گونه های خيسم

ای كه معنی اسم تو آسمونه پاكه

ريشه ی صدا  نبض عشق  زير پوست خاكه

 بيا بنويسيم روی خاك رو درخت  رو پر پرنده  رو ابرا

بيا بنويسيم روی برگ  روی آب  توی دفتر موج  رو دريا

                                                            شعر (اردلان سرافراز)

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)
دين و دل

دين و دل بيك ديدن باختيم وخرسنديم

                                           

                                                                       در قمار عشق اي دل كي بود پشيماني

 

سجده بر بتي دارم راه مسجدم منما

                                           

                                                                       كافر ره عشقم من كجا مسلماني

 

ما ز دوست غير از دوستي مقصدي نميخواهيم

                                          

                                                                      حور و جنت اي زاهد بر تو باد ارزاني

 

زاهد بميخانه سرخ رو ز مي ديدم

                                           

                                                                        گفتمش مبارك باد ارمني   مسلماني

 

خانه ي دل ما را از كرم عمارت كن

                                            

                                                                       پيش از آنكه اين خانه رو نهد به ويراني

                                                                                                                                           

                                                                                                             ( شيخ بهائي)

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)
 

                                زندگي و عشق

 

زندگي سراسر قصه وافسانه است و اين قصه وافسانه هاي تلخ و شيرين را پاياني نيست

 

قصه ي عشق سر چشمه ي قصه هاي زندگي است

 

با آغاز جواني شعله هاي عشق در نهان هر فردي زبانه ميكشد

 

و اين آتشي نيست كه تا واپسين دم عمر خا موش  گردد.

 

عشق است كه دلهاي افسرده و خا موش را گرم وفروزان ميسازد

 

عشق با شور و هيجانات جواني با سوز و گدازها با اشكها وخنده ها

 

و اميد ها و نوميديها همره است.

 

اغلب ما در زندگيمان يا عاشق هستيم يا عاشق شده ايم و يا معشوق كسي بوده ايم

 

و بهر صورت اعتراف ميكنيم كه:

                                                                             ((عشق از زندگي جدا نيست))

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢۸ آذر ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)