ديار اشك
خلوت من ( ۸ ) چرا اشک ؟

با تشکر از تمام دوستانی که ما رو قابل می دونند و  از این  دیار

کوچک دیدن

 

می کنند و با نظرات خوبشان همیشه مرا یاری کرده اند . می

خواستم بازم در مورد

 

اردلان سرافراز و اشعار او بنویسم اما دوستان زیادی و بارها از

من پرسیدن چرا اشک

 

؟ چرا دیار اشک ؟

 

تصمیم گرفتم در این پست پاسخگو باشم حال چقدر موفق باشم

نمی دونم  امیدوارم

 

مطلب زیر جواب مطلوبی باشه البته این احساس و نظر خودم

میباشد اینک چقدر مورد

 

تایید قرار بگیره نمی دونم

                                                                    

                                              اشک

گشتم و یافتم ، در وجودش رخنه کردم  او را باور کردم که

گرانبهاتر از او و پاکتر از او نیست .

 

آری اشک ،  قطره ایی است بس زیبا که در خود هزاران راز نهفته

دارد قطره ایی که

 

همیشه در بهترین حال و بدترین زمان همراه مابوده و هست آن

لحظه که در دریای غم

 

غوطه ور گشته ایم و بغض دو دستی گلویمان را به هم می

فشارد و مجال نفس کشیدن

 

را به ما نمی دهد تنها اشک است که به داد ما می رسد و ما را از

دست این بغض رها

 

می سازد و ما را به آرامش می رساند .

 

 

اما در آنسوی سکه ،  لحظه ایی که انتظار به پایان آمده به هدف

خود رسیده ایم و

 

پایانی خوش را نظاره گر هستیم و از سرور و شادمانی  در

پوست  خود نمی گنجیم

 

قطرات پاک اشک گرد چشمانمان حلقة شادی زده اند

 

اشک شوق

شاید بارها تجریه کرده ایم اما دقت نکرده ایم و به سادگی از گنار

چنین لحظاتی گذشته ایم .

باید بدانیم که اشک تنها مظهر وبال نیست می توان شادی

حقیقی را از چشمها شناخت

 

چه لذت بخش و چه زیباست چشمانی که با اشکهای شوق

رضایت و شادی را فریاد میزنند

 

اشکها هیچگاه متظاهر نیستند حتی گر خودمان تظاهر کنیم .

 

ما با گریه و اشک پا بدین دنیا گذاشتیم و گاه در غم و اندوه گاه در

شادیهایمان با آن

 

زندگی کردیم و در آخر ما را با این قطرات بدرقه می کنند.

                                   

                     ( چه دیار اسرار آمیزیست دیار اشک  { احمد شاملو)

                                                  

                                                ساکن دیار اشک : آرش

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٩ خرداد ،۱۳۸٦ - آرش(اشك)