ديار اشك
اشك يعنی ...

اشك يعني مردمي از مردمان        راز دل گفتن به جانان بي زبان

 

اشك يعني ارمغان عاشقان            حرف آخر از زبان عاشقان

 

 

اين دو بيت شعر از طرف آقا سيد كه وبلاگ بسيار زيبايي بنام ( عشق وحيات جاودانه) دارد

به دست من رسيد .  از لطف شون سپاسگزارم .

پيام هاي ديگران ()        link        چهارشنبه ٢۸ دی ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)