ديار اشك
سخن با تو

دارم سخن با تو گفتن نتوانم

 

و اين درد جان سوز نهفتن نتوانم

 

 

تو گرم سخن گفتني ازجام نگاهت

 

من مست چنانم كه شنفتن نتوانم

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٦ بهمن ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)