ديار اشك
کاریکلماتور ( ۲ )

* زاهدي را پرسيدند: ((عشق را چگونه مي بيني؟))

 

گفت : ((آنگونه كه ديگر هيچ نمي بينم !))

 

* قلبش را هديه بخشيد و روي آن نوشت : ((شكستني است با

 

احتياط حمل شود!))

 

* پروانه ها به عشق پيله مي كنند!

 

* در جمع شمع ها هر كه نسوزد بازي نيست!

 

* زندگينامه ي شمع يك طنز تصويري است . از بالا به پايين (بدون

 

شرح)

 

* غفلت چراغ سبز حوادث است .

 

* بعضي از دانش آموزان به مدرسه در مي روند .

 

* مشكل نادان ناداني نيست نافرماني است!

 

* ميان چشم بعضيها سياهي دلشان است .

 

* بعضي ها حمال عملند .

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۱ بهمن ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)