ديار اشك
آخرين نوشته سال ۱۳۸۴

               (( به پايان آمد اين سال ولي عمر همچنان باقيست ))

 

فصلي تازه ، سالي نو ، آغازي مجدد ، تولدي دوباره  براي من براي تو براي همه ما كه يك سال را  با تمام خوبي و بديهاش گذرانيديم اگر سال گذشته به گزاف رفت يا اگر از آن بهره ي درستي نبرديم مي توانيم همه چيز را از نو آغاز كنيم يا مصمم تر ادامه بدهيم بيايد هر سالمان بهتر از سال كذشته باشد انشاالله از همان لحظه ي نخست با نيتي خالصا نه به استقبال سال نو برويم مي توانيم سال خوب و پر باري را داشته باشيم . به اميد سالي خوش براي همه ي شما عزيزان .            

                      

                     هروزتان نوروز                    نوروزتان پيروز

 

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ٢٩ اسفند ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)