ديار اشك
ويژه ي نوروز ۱۳۸۵

                                          بسم الله الرحمن الرحيم

                                           يا مقلب القلوب و الابصار

                                           يا مدبر الليل و النهار

                                           يا محول احوال و الاحوال

                                           حول حالنا الي احسن الحالي

                                  *****************

             (

              (( سال 1385 بر همه هم وطنان ايراني مبارك باد ))

                                  

                                  *****************

                                            «  مناجات » 

الهي يكتاي بي همتايي                            عيوب و توانايي بر همه چيز بينايي

در همه حال دانايي از عيب مصفايي            از شرك مبرايي اصل هر دوايي

                                داروي دلهايي به تو رسد ملك خدايي

خداوندا قسم بر اخترانت                         به حق و حرمت پيغمبرانت

به راز غنچه ي نشكفته در باغ                     به درد لاله ي بنشسته با داغ

به پاكي زلال چشمه ساران                        به عمر كوته يك قطره باران

خداوندا قسم بر پاكبازان                          بلند آوازه گان و سرفرازان

مرا زين خود پرستيها رها كن                     چنان انديشه ايي بر من عطاء كن

كه تقديري كه از آن ناگزيرم                     توانم جبر و بهرش را پذيرم

و يا عظمي چنان پيگير بخشم                      كه نا تقدير را تقدير بخشم

توانايي ده اي باني تقدير                           كه بشناسم زه هم  تقدير و تدبير

الهي نام تو ما را جواز                              همر تو ما را جهاز

شناخت تو مرا امان                                 لطف تو مرا عيان

الهي ضعيفان را پناهي                             قاصدان را بر سر راهي

مومنان را گواهي                                   چه عزيز است آنكس كه تو خواهي

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱ فروردین ،۱۳۸٥ - آرش(اشك)