ديار اشك
عشق

 

                                                  عشق

در دلم ابر تو مي بارد عشق                               سينه ام داغ تو را دارد عشق

باورم نيست كسي از غم تو                                دل ديوانه نيازارد عشـق

باورم نيست كسي زخم تو را                             بر دل خون شده نگذارد عشق

آن غريقم كه نترسد از موج                             تن به درياي تو بسپارد عشق

 

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱٠ فروردین ،۱۳۸٥ - آرش(اشك)