ديار اشك
اهل جنوبم (نخل)

                                                       نخل

 

من تشنه ترین ، تنهاترین نخل جنوبم

مثل وطنم سوخته تنم ، اهل جنوبم

تن پوش تن زخمی من مرهم صبره

خوشبختی برام دیدن یک لکه ی ابره

من تشنه ترین ، تنهاترین نخل جنوبم

مثل وطنم سوخته تنم ، اهل جنوبم

                                                 من اهل کویرم

                                                                              از نسل کویرم

یک عمره گول ابرای بی بارونو خوردم

دندان به لب تشنه و پوسیده فشردم

من نخل تبر خرده ی بیداد کویرم

تنهام ولی با این همه فریاد کویرم

نخلستون سرسبزی می شه یه روزی اینجا

پیغام منو پرنده ها میدن به ابرا

                                                من اهل کویرم

                                                                              از نسل کویرم

با لب های خشک ، زخم تبر اینجا می مونم

هر لحظه تو خاک تشنه ریشه می نشونم

با سوز عطش ، تشنگی و داغی می سازم

از جنگل خورشید و عطش باغی می سازم

تنهام نذارید ، من دیگه از تنهایی سیرم

من منتظر دیدن باغی تو کویرم

                                                                (شاعر : اردلان سرافراز )

 

پيام هاي ديگران ()        link        شنبه ۱٩ فروردین ،۱۳۸٥ - آرش(اشك)