ديار اشك
خلوت من ( ۷ )

                 

می خواستم برای از دست دادنت اشک بریزم

 

اما افسوس که تمام اشکهایم را برای بدست آوردنت ریختم

 

                                               ***

                       

      

                                جدایی

 

 

 

بمون اي فصل خوب قصه هاي عاشقانه

 

بمون اي با تو بودن فصلي از گل با ترانه

 

بمون اي همصداي لحضه هاي خواب و رويا

 

صداي پاي بودن توي رگ هام ، تو نفس هام

 

هميشه قصه هاي آشنايي ناتمومه

 

تموم لحضه هاي با تو بودن پيش روم

 

چه سخته بي تو رفتن

 

چه سخته بي تو موندن

 

نمي شه اين جدايي باور من

 

وداع آخرينه جدايي در كمينه

 

غروب لحظه هاي واپسينه

 

 

                                                              شعر : رضا اشعاری

پيام هاي ديگران ()        link        دوشنبه ۱٤ اسفند ،۱۳۸٥ - آرش(اشك)