ديار اشك
 

                        راز اول   عشق

 

راز عشق در تواضع است

 

اين صفت به هيچ وجه نشانه تظاهر نيست

 

بلكه نشان دهنده احساس وتفكري قوي است

 

ميان دو نفري كه يكديگر را دوست دارند

 

تواضع مانند جويباري آرامي است

 

كه چشمه محبت آنها را تازه

 

 و با طراوت نگه مي دارد

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)