ديار اشك
احمد شاملو

 

 چه دیار اسرار آمیزیست  دیار اشک

 

 

 

 

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ٢٩ آذر ،۱۳۸٤ - آرش(اشك)