زمستان

زمستون<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

زمستون تن عریون باغچه چون بیابون

دؤرختا با پایبرهنه زیر بارون

نمی دونی تو که عاشق نبودی

چه سخته مرگ گل برای گلدون

گلو گلدون چه شبها نشستند بی بهانه

واسه هم قصه گفتند عاشقانه

چه تلخه چه تلخهباید تنها بمونه قلب گلدون

مثل من که بی تو نشستم زیر بارون زمستون

زمستونبرای تو قشنگه پشت شیشه

بهاره زمستونها برای تو همیشه

تو مثل من زمستونینداری

که باشه لحظه ی چشم انتظاری

گلدون خالی ندیدی نشسته زیر بارون

گلهایکاغذی داری تو گلدون

تو عاشق نبودی ببینی تلخه روزهای جدائی

چه سخته چه سختهنشینم بی تو با چشمای گریون

 

/ 0 نظر / 10 بازدید